Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

El objetivo de la asignatura es aportar los conocimientos básicos sobre proyección adaptada, aprendiendo a afrontar un proyecto de videomapping desde la primera toma de medidas y distancias hasta el ajuste final de los proyectores y su ajuste.

Utilizaremos para ello software especializado y aprenderemos el uso del equipo técnico necesario.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE26 : Ser capaç de realitzar projectes de videomapping aplicats a la conservació i restauració del patrimoni.

 

ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓ VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE26 : Ser capaç de realitzar projectes de videomapping aplicats a la conservació i restauració del patrimoni.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

El objetivo de la asignatura es aportar los conocimientos básicos sobre proyección adaptada, aprendiendo a afrontar un proyecto de videomapping desde la primera toma de medidas y distancias hasta el ajuste final de los proyectores y su ajuste.

Utilizaremos para ello software especializado y aprenderemos el uso del equipo técnico necesario.

 

 

;

Dades generals

Codi: 78563
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix