Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.

 

ESPECIALISTA EN VIRTUALITZACIÓ DEL PATRIMONI

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78554
Professor/a responsable:
ESCLAPES JOVER, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 3,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,75
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix