Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2021-22

Asignatura dedicada a la explicación y comprensión del desarrollo de los procesos sociales y culturales durante los tiempos prehistóricos en el Mediterráneo, así como al análisis de la gestión, conservación, difusión y divulgación del Patrimonio prehistórico de este mismo ámbito y su contribución a la Humanidad.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2021-22

General Competences (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Specific Competences (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

1. Conocimiento de la Prehistoria de la península Ibérica y del mediterráneo 2. Valoración e interpretación los recursos del Patrimonio prehistórico 3. Adquisición de una ética profesional en relación con la conservación y difusión del Patrimonio prehistórico 4. Uso las tecnologías de la información y la comunicación para ser capaces de desarrollar proyectos sobre la Prehistoria y el Patrimonio prehistórico 5. Organizar, planificar y exponer conocimientos orientados a su divulgación y a la formación de alumnado.

 

 

General

Code: 29020
Lecturer responsible:
GRAELLS FABREGAT, RAIMON
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PREHISTORY, ARCHAEOLOGY, ANCIENT HISTORY, GREEK AND LATIN STUDIES
  Area: PREHISTORY
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught