Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El uso de las plantas medicinales en el tratamiento de múltiples afecciones ha sido dispar, pasó de ser prácticamente la única fuente de alivio y curación de que disponía el ser humano, a estar relegadas a un segundo plano debido al arrollador desarrollo de los productos de síntesis. Hoy en día,  las plantas medicinales ocupan un sitio en la farmacología moderna y deben ser utilizadas con cautela. Actualmente la vuelta al uso, en ocasiones desinformado, de esta forma terapéutica hace que el nutricionista  pueda  ser uno de los profesionales sanitarios orientadores en la utilización  adecuada de productos fitoterápicos. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la situació legal dels fàrmacs d'origen natural.
 • Conèixer les possibilitats d'actuació dels fàrmacs d'origen natural en els principals aparells i sistemes.
 • Distingir entre les accions i els efectes i reconèixer els efectes no desitjats dels fàrmacs d'origen natural.
 • Identificar les indicacions terapèutiques més freqüents dels diversos grups fitofàrmacs.
 • Conèixer les interaccions entre fitofàrmacs i medicaments i entre medicaments i altres fàrmacs d'origen natural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

;

Dades generals

Codi: 27538
Professor/a responsable:
GARCIA CABANES, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix