Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura pretén introduir als i les alumnes en el món de la gastronomia i les tradicions culinàries.

A la llum de les dades disponibles, no sembla una bogeria afirmar que existeix un problema amb la nostra alimentació i nutrició i que no ens alimentem de manera adequada i saludable. Per a corregir molts dels problemes de salut que es deriven d'aquesta situació, la gastronomia pot jugar un paper rellevant. No es menja només per salut, també es menja per plaer i, sobretot, es menja d'acord amb uns hàbits alimentaris.

En programar una dieta, encara que siga correcta des del punt de vista nutricional, si no es té en compte el plaer i els hàbits, és a dir la gastronomia, molt probablement fracassarà. La gastronomia apareix, així, lligada o relacionada amb el concepte d'alimentació de qualitat, és a dir d'aquella que a més de ser nutricionalment adequada, variada, saludable i sostenible, adquireix també la dimensió de “rica, apetible i adaptada als gustos i necessitats dels consumidors”.

Promoure i preservar la salut, passa per desenvolupar i adquirir, a partir de les tradicions culinàries i gastronòmiques, uns hàbits alimentaris adequats; d'ací la importància d'integrar en el discurs de la nutrició humana i la dietètica, la idea que la gastronomia (l'art i la ciència del bon menjar) constitueix un dels pilars fonamentals de la cultura de la salut.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Integrar els conceptes gastronòmics en l'activitat del dietista i nutricionista i proporcionar-li una formació gastronòmica.
 • Conèixer l'evolució i les tendències gastronòmiques i la utilitat que tenen per a aconseguir una nutrició saludable.
 • Conèixer la tradició culinària valenciana i el seu desenvolupament en el context de la gastronomia occidental i la dieta mediterrània.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Integrar el discurs gastronòmic en l'activitat del dietista/nutricionista i introduir-lo en el camp de les ciències gastronòmiques i culinàries.
 • Analitzar el paper que poden jugar les tradicions culinàries en la recuperació i promoció d'una alimentació saludable i sostenible
 • Conéixer l'evolució i les tendències culinàries i gastronòmiques i la seua utilitat per a aconseguir l'objectiu d'una alimentació saludable. Fer-ho en el marc de les transicions alimentàries i nutricionals.
 • Conéixer la tradició culinària valenciana i el seu desenvolupament en el context de la cultura alimentària mediterrània.

 

 

;

Dades generals

Codi: 27535
Professor/a responsable:
TORMO SANTAMARIA, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix