Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

In this course we will see the basic concepts of Biostatistics applied to nutrition, as well as several practical cases in which we will be able to interpret the results of statistical inference. We will establish the basic concepts necessary for many of the subjects of later courses such as Community Nutrition, Public Health or Epidemiology.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2019-20

Specific Competences (CE)

 • E20 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E21 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E22 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E23 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.
 • E24 : Plantejar la seqüència global per a l'estudi quantitatiu i estadístic de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E25 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals.
 • E26 : Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E27 : Interpretar i comunicar els resultats dels estudis nutricionals.

 

Specific transversal competences of the degree course :>>Foreign language proficiency

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Specific transversal competences of the degree course :>>IT and information competences

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Specific transversal competences of the degree course:>>Oral and written communication competences

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

General Competences of the Degree Course (CG):>>Basic training module

 • 3 : Conèixer l'estadística aplicada a ciències de la salut.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

No data

 

 

General

Code: 27509
Lecturer responsible:
NOLASCO BONMATI, JUAN ANDRES
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,00
Practical credits: 1,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: COMMUNITY NURSING, PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 1,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught