Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El estudio de una asignatura de Mecánica de Fluidos y Ondas en el Grado de Ciencias del Mar se justifica plenamente ya que proporcionará los conocimientos necesarios para comprender los mecanismos que gobiernan la compleja dinámica de los océanos y/o la atmósfera. El aprovechamiento de este curso, que ahondará en las bases físicas, será fundamental para poder aprovechar asignaturas de cursos posteriores como Oceanografía Física, Introducción a la Meteorología y/o Ingeniería costera y oceánica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE16 : Conèixer i interpretar els factors que influeixen en el clima i en l'hidrodinamisme marí.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els conceptes i lleis fonamentals de la física.
 • CE5 : Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE9 : Adquirir coneixements sobre la física relacionada amb els fluids i les ones, principalment dirigits a l'atmosfera i l'oceà.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física relatius als fluids i les ones, a més de posseir la base matemàtica necessària per a resoldre problemes.
 • Adquirir coneixements bàsics de la mecànica de fluids i ones, en particular dels fluids geofísics.
 • Conèixer l'aplicació a la interacció atmosfera-oceà i la dinàmica oceànica.
 • Adquirir experiència en la presa de dades oceanogràfiques, avaluar-les, processar-les i interpretar-les en funció de la física de fluids i ones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

Dades generals

Codi: 24527
Professor/a responsable:
MOLINA PALACIOS, SERGIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix