Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Fundamentos de Zoología representa una asignatura básica y fundamental en el conocimiento de las Ciencias del Mar, ya que la mayor parte de los recursos vivos marinos (pesca, acuicultura, farmacología¿) son de origen animal. Además, los animales representan el principal componente de la biota marina y se distribuyen desde la zona de salpicaduras hasta las trincheras hadales (-11.000 m). La asignatura tiene como objetivos principales el conocimiento del plan corporal de los animales en sus diferentes phyla; introducir al alumno en el campo de la sistemática animal y la filogenia; adquirir habilidades metodológicas para el estudio taxonómico; y comprender la importancia de la Zoología aplicada a las Ciencias del Mar.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis bàsics de l'organització estructural i els processos evolutius dels animals.
 • Conèixer la diversitat i adaptacions dels animals als ambients marí, aquàtic i terrestre.
 • Adquirir coneixements dels diversos àmbits d'aplicació de la zoologia.
 • Conèixer els principis bàsics de la taxonomia, la classificació i la filogènia animal, a més del seu mostreig.
 • Adquirir i utilitzar un vocabulari científic correcte, per a expressar els principals conceptes zoològics.
 • Desenvolupar l'habilitat necessària per a fer i presentar continguts zoològics a partir dels coneixements de les classes teòriques i pràctiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conocer los procesos evolutivos que han dado lugar a la distinta organización estructural dentro del Reino Animal Identificar y conocer la diversidad y adaptaciones de los organismos a los distintos ambientes Entender los conceptos propios y principios de la Taxonomía, Clasificación y Filogenia animal

 

 

;

Dades generals

Codi: 24521
Professor/a responsable:
FERNANDEZ TORQUEMADA, YOLANDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix