Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Con esta asignatura pretendemos estudiar el comportamiento de las sociedades humanas a través del tiempo, con el fin de proporcionar una visión global y dinámica de las mismas.

Para lograr este objetivo, debemos conocer los hechos más relevantes que han sucedido durante el siglo XX y su proyección hacia el siglo XXI, es decir, analizar los procesos de cambio en el largo plazo y en toda su complejidad, para comprender mejor nuestra existencia presente.

Con ello lograremos disponer de una herramienta adecuada que nos permita situarnos ante los retos del futuro, mediante un conocimiento suficiente del estado del mundo y sus manifestaciones económicas, sociales y políticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE1 : Actitud crítica respecte de les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.
 • CEE3 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

- Analitzar els principals trets del sistema històric modern i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

- Conèixer, analitzar i valorar les polítiques socials i econòmiques.

- Explicar i analitzar esdeveniments rellevants de la història contemporània, i situar-los en el temps i en l'espai i valorar la seua repercussió en el present.

- Comprendre els processos econòmics, demogràfics, socials i culturals de la història contemporània i conèixer  els factors que els van propiciar.

- Comprendre el present des d'una perspectiva històrica; com a resultat d'un procés en el temps.

- Utilitzar amb propietat termes i conceptes històrics i econòmics per a exposar la informació amb claredat, ordre i rigor científic.

- Conèixer el mètode històric per a valorar el rigor de les investigacions.

- Fomentar el gust per la història com a valor cultural.

- Valorar la formació contínua com a eina oberta per a la revisió crítica contra estereotips i prejudicis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

;

Dades generals

Codi: 23001
Professor/a responsable:
ESCUDERO GUTIERREZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix