Competències i objectius

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Tecnificar el sector de la cervesa artesana, dotant als alumnes dels coneixements
necessaris per a establir un negoci en el sector de la cervesa artesana.

 

 

Dirigido a

Persones amb interés a iniciar una activitat comercial d'elaboració/distribució/venda
de cervesa artesana i productes afins

 

 

;

Dades generals

Codi: 20160036
Professor/a responsable:
BONETE PEREZ, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 4,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 4,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix