Competències i objectius

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

"1. SENSIBILITZAR I FORMAR A l'ALUMNAT DE LA UA EN TEMES
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
2. SENSIBILITZAR I FORMAR A l'ALUMNAT DE LA UA EN TEMES
DE VIOLÈNCIA PER *IDENTIDIDAD DE *GÑENERO I DIVERSITAT SEXUAL
3. PREVINDRE SITUACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LES VIDES DE L'ALUMNAT
DE GRAU DE LA UA AIXÍ COM EN ELS ESPAIS D'ACTIVITAT
D'AQUEST COL·LECTIU
4. PRESENTAR LES EINES I RECURSOS
D'ACTUACIÓ/INTERVENCIÓ (PROPIS I EXTERNS) DAVANT SITUACIONS
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
5. PROMOURE ACTIVITATS I PROJECTES DE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA
DE GÈNERE Al CAMPUS DE LA UA
6. CONTRIBUIR Als VALORS I CULTURA DE NO DISCRIMINACIÓ"

 

 

Dirigido a

Estudiants que actualment estiguen cursant qualsevol titulació oficial de la Universitat d'Alacant.

 

 

Dades generals

Codi: 20150348
Professor/a responsable:
VIVES CASES, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,00

Departaments amb docència

 • Dep.: AMD. UNIDAD DE IGUALDAD
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix