Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Dret Financer i Tributari II està destinada a completar la formació de l'alumnat en el coneixement de la part especial de Dret Financer i Tributari analitzant algunes de les principals figures impositives del nostre ordenament tributari (IRPF, IP, ISD, ITPAJD, IVA, IIEE, imposició autonòmica i local)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dotar l'alumnat de coneixement jurídic del sistema tributari espanyol.
 • Proporcionar a l'alumnat coneixement dels diversos impostos directes i indirectes que integren el sistema tributari espanyol en els diferents nivells territorials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Conèixer els diferents impostos que integren el sistema tributari espanyol.
- Conèixer l'estructura i mecanismes d'aplicació dels impostos objecte d'estudi en l'assignatura.
- Capacitat per a aplicar correctament els impostos als diferents supòsits reals.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19023
Professor/a responsable:
MARTINEZ MUÑOZ, MARIA YOLANDA
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix