Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En l'assignatura de Constitució i sistema de fonts s'explica i estudia, en primer lloc, la història del constitucionalisme i la història del constitucionalisme espanyol, per a abordar, en un segon bloc de continguts, la Constitució com a norma jurídica i el sistema de fonts en ella disposat, així com els principis estructurals de l'ordenament jurídic. Amb aquesta disciplina l'alumnat ha d'obtenir una formació jurídic-constitucional bàsica dels fonaments constitucionals de l'ordenament espanyol i de l'aplicació del sistema de fonts en l'Estat social i democràtic de Dret. Aquesta assignatura, amb açò, contribueix al perfil professional del títol i al desenvolupament de les competències específiques i genèriques del mateix en oferir el coneixement de la base de tot l'ordenament jurídic. El paper de l'assignatura dins del pla d'estudis s'articula dins dels coneixements bàsics, estant connectada amb els altres coneixements jurídics del pla d'estudis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el procés de la transició política i el procés constituent.
 • Conèixer i comprendre l'ordenament jurídic i els seus principis estructurals.
 • Conèixer i comprendre la constitució com a norma jurídica i els valors superiors de l'ordenament.
 • Conèixer i comprendre les fonts del dret.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conèixer i comprendre el procés de la transició política i el procés constituent.
Conèixer i comprendre l'ordenament jurídic i els seus principis estructurals.
Conèixer i comprendre la constitució com a norma jurídica i els valors superiors de l'ordenament.
Conèixer i comprendre les fonts del dret.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19000
Professor/a responsable:
ESQUEMBRE CERDA, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix