Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura d'Estadística aplicada a l'Administració Pública inicia a l'alumne en les principals tècniques de mostreig i en les eines bàsiques de la inferència estadística.
Es pretén que l'alumne acabe amb els coneixements necessaris per a ser capaç d'interaccionar amb eficàcia amb un professional de l'estadística, o en els casos més senzills, puga resoldre autònomament el problema d'interès.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació en al gestió pública.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacidad para aplicar la estadística y el cálculo de probabilidades en el ámbito de la gestión y administración pública.
 • CE8 : Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública. pública i fer valdre les pretensions amb suficient argumentació jurídica, potenciant una anàlisi crítica, si escau.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a iniciar-se en les principals tècniques de mostreig i en les eines bàsiques de la inferència estadística relacionades amb l'estimació i el contrast d'hipòtesis.
 • Proporcionar a l'estudiant una visió global dels models estadístics aplicables en la gestió i administració públiques, la seua utilitat i les seues limitacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes acaben amb una formació bàsica en estadística (amb aquesta assignatura i amb l’assignatura Introducció a l’Estadística cursada en primer) per a la seua futura incorporació al mercat laboral

 

 

;

Dades generals

Codi: 18014
Professor/a responsable:
MUÑOZ PEREZ, MARIA DE LA PAZ
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix