Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Pràctiques de conversa i vocabulari bàsic (nivell A2-B1) a través de debats, exercicis breus i simulacions reals en situacions bàsiques relacionades amb l'oci i el turisme, les reserves, els viatges, els events, els mitjans de transport i l'allotjament. Ús de texts, pàgines web, campanyes i vídeos actuals publicats per organismes i empreses del sector per revisar aspectes gramaticals, semàntics, culturals i pragmàtics 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Adquisició de competències bàsiques (nivell A2-B1) en vocabulari i estructures relacionades amb els viatges i el sector de l'oci. 

- Aprenentatge de continguts fonètics, gramaticals i semàntics en context. 

- Identificació de contrasts pragmàtics i culturals entre la llengua anglesa i la llengua espanyola. 

- Simulació real de situacions habituals en oci i turisme. 

- Desenvolupament d'habilitats per la conversa, la lectura i la interacció escrita. 

 

 

 

Dades generals

Codi: 91157
Professor/a responsable:
LLORENS SIMON, EVA MARIA
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix