Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura pretén introduir a l'alumnat en el món de l'Antiguitat grecoromana. Se centrarà especialment en l'anàlisi d'algunes de les seues grans ciutats i els seus monuments singulars. El nucli central de l'assignatura derán les antigues Grècia i Roma amb l'objectiu de comprendre el desenvolupament dels seus sistemes socioeconòmics, la seua organització política i institucional, i la seua articulació cultural i religiosa. Tot això des d'una perspectiva dinàmica i visual que faran atractiva l'anàlisi d'unes societats més complexes del que habitualment es percep i divulga.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Comprendre els processos socials del món grecoromà
2. Observar les diferències entre les ciutats estat i els imperis antics
3. Analitzar les construccions culturals relacionats amb les seues manifestacions artístiques i culturals
4. Estudiar les bases socioeconòmiques de les democràcies antigues
5. Diferenciar entre els fonaments socioeconòmics de la República i l'Imperi romà
6. Comprendre la figura central de la República romana: llaurador-ciutadà- soldat
7. Analitzar les causes de la decadència i transformació de l'Imperi romà

 

 

Dades generals

Codi: 91128
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix