Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Historia de la dinastía Habsburgo en la España del siglo XVII

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se ofrecerá una amplia visión del siglo XVII, época protagonizada por la Monarquía Habsburgo en España, desde el declive del Imperio Español, y la evolución de los reinados de los Austrias Menores, hasta la desaparición de la dinastía.

 

 

Dades generals

Codi: 91102
Professor/a responsable:
ALVAREZ CAÑAS, MARIA LUISA
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix