Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La ciutat es conforma amb el seus habitants, les seues arquitectures, les seus activitats, però sobretot, amb les seues interaccions. La ciutat d'Alacant constitueix una mostra de com aqueixes interacciones intervenen en la forma de l'espai públic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Entender los mecanismos de conformación, evolución histórica y transformación de las ciudades.
- Divulgar la historia, formación, desarrollo y reformas de la ciudad de Alicante a través de la evolución de su espacio público, especialmente la de sus plazas urbanas.
- Comprender la importancia del espacio público urbano como instrumento ciudadano.
- Ofrecer una visión contemporánea de la ciudad y sus mecanismos de cambio.
- Interpretar y percibir desde diferentes enfoques la ciudad de Alicante como caso particular.

 

 

Dades generals

Codi: 91001
Professor/a responsable:
GARCIA DOMENECH, SERGIO
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix