Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Conocer otros tres de los nueve parques naturales que tiene Alicante como tercera parte de un programa que incluirá la totalidad de los mismos. En este caso se estudiarán el Parc Natural de la Serra Gelada, el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva y el Parc Natural del Montgó

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer tres de los nueve Parques Naturales que hay creados hasta la fecha en la provincia de Alicante, todos ellos ubicados en las proximidades de la costa. Dichos parques son: PN de la Serra Gelada, PN de la Marjal de Pego-Oliva y PN del Montgó. El estudio de cada uno de los parques se realizará en estos tres aspectos: 1º) Aspectos Físicos. 2º) Aspectos biológicos. 3º) Aspectos Humanos.

 

 

Dades generals

Codi: 90921
Professor/a responsable:
Vicedo Martínez, Manuel
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix