Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'objectiu d'aquesta assignatura és conéixer altres tres dels nou parcs naturals que té Alacant, com a segona part d'un programa que n'inclourà la totalitat. En aquest cas s'estudiarà: el Parc Natural de les Salines de Santa Pola, el Parc Natural del Fondo i el Parc Natural de la Mata-Torrevella

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer tres de los nueve Parques Naturales que hay creados hasta la fecha en la provincia de Alicante, todos ellos ubicados en los humedales del SE de la provincia. Dichos parques son: PN SALINES DE SANTA POLA PN LAGUNAS DE LA MATA-TORREVIEJA PN EL FONDO El estudio de cada uno de los parques se realizará en estos tres aspectos: 1º) Aspectos Físicos. 2º) Aspectos biológicos. 3º) Aspectos Humanos.

 

 

Dades generals

Codi: 90801
Professor/a responsable:
Vicedo Martínez, Manuel
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix