Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura desenvolupa, a partir de seqüències de pel·lícules més o menys conegudes, la imatge oferida per algunes de les principals ciutats del món i diverses del nostre país. A partir d'açò es mostrarà com es repeteixen alguns llocs i característiques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Anàlisi de pel·lícules per a comprovar com es construeix una visió cinematogràfica definitòria i diferenciada de les diferents ciutats.
Anàlisi dels recursos utilitzats per a construir una imatge identificable de la ciutat.
Coneixement dels diferents mitjans de promoció utilitzats per cada lloc per a difondre la seua pròpia imatge, atraure el turisme i promocionar els seus productes, recursos i visió de la realitat.
Comprensió i diferenciació dels principals instruments utilitzats per les ciutats per a potenciar la seua imatge exterior.

 

 

Dades generals

Codi: 90687
Professor/a responsable:
VALERO ESCANDELL, JOSE RAMON
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix