Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Ampliació dels coneixements musicals mitjançant audicions, vídeos i musicogrames d'obres mestres de la música a Europa: instruments, formes, Música de Cambra, Simfònica, Òpera

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivo general:

Al finalizar el curso, el alumno habrá ampliado sus conocimientos musicales y poseerá las claves necesarias para entender mejor la música, desarrollando las bases de un gusto musical propio y un mayor disfrute de la música.

Objetivos específicos:

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

  • Conocer, comprender y utilizar los significados de los elementos básicos de la música: ritmo, armonía, melodía, textura, timbre...
  • Conocer los elementos básicos del lenguaje musical
  • Conocer en síntesis la evolución musical en Europa y reconocer los diferentes períodos musicales.
  • Conocer los más importantes compositores de cada período musical y algunas de sus obras más representativas.
  • Conocer los instrumentos de la orquesta sinfónica.
  • Conocer el género musical de la ópera, la zarzuela y los musicales.
  • Utilizar sus conocimientos musicales a la hora de ampliar su fonoteca.
  • Disfrutar más de la música a través del desarrollo de su propio gusto musical.

 

 

Dades generals

Codi: 90295
Professor/a responsable:
SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix