Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Durant els estudis de grau es va caracteritzar a l'ull amb el llenguatge de l'òptica geomètrica. Es preten completar aquesta visió presentant a l'ull com un cas particular de sistema lineal, aproximadament invariant a traslacions. Es introduïrà el concepte de Funció de Transferència Òptica (OTF) i es estudiaran els factors que influeixen en la qualitat final de la imatge retiniana. En aquest context es profunditzarà en la comprensió del funcionament dels elements oftàlmics difractius i l'anàlisi dels paràmetres de qualitat d'imatge.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Adquisició de les habilitats necessàries per a caracteritzar completament el sistema visual humà des del punt de vista òptica i psicofísic com a sistema formador e interpretador d'imatges i el seus problemes derivats amb la qualitat d'imatge retinal i perceptual.

2. Conèixer els fonaments i les metodologies aplicades al desenvolupament de models òptic-geomètrics avançats d'ull teòric i la seva relació amb la qualitat óptica de la imatge retinal.

3. Conéixer els fonaments metodológics i sapigué interpretar els resultats de les tècniques d'òptica adaptativa i nova instrumentació òptica no-invasiva aplicades a l'ull humà.

4. Resoldre el diagnòstic i les necessitats de compensació òptica amb elements oftàlmics convenciionals i avançats (lents intraoculars).

5. Afavorir el treball en equip, l'espírit crític en l'análisi de resultats i la capacitat de discusió i exposició dels mateixos.

 

 

Dades generals

Codi: 37914
Professor/a responsable:
MIRET MARI, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix