Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El procés d'ensenyament-aprenentatge es basa en millorar les tècniques bàsiques i avançades per formular hitótesis, dissenyar i desenvolupar projectes de Salut Pública. També en desenvolupar la capacitat per comunicar de forma oral i escrita les conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, en reconèixer els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut i en analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.

Aquesta assignatura forma part de l'Màster Universitari Conjunt de la Universitat d'Alacant i la Universitat Miguel Hernández. La informació completa relativa a la mateixa es troba disponible a: http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_m_121/datos_es.html

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements a la resolució dels problemes i necessitats de salut de la població.
 • CG2 : Adquirir la capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació, i de redacció dels informes necessaris per a l'exercici de les funcions de salut pública.
 • CG5 : Saber formular una hipòtesi i dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca en salut pública.
 • CG6 : Tenir l'habilitat de comunicar, oralment i per escrit, les conclusions a públics especialitzats i no especialitzats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.
 • CE15 : Revisar i interpretar les proves científiques disponibles sobre actuacions en salut pública.
 • CE2 : Identificar els beneficis socials i econòmics de les actuacions de salut pública.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE7 : Planificar un estudi aplicant els fonaments i mètodes de la recerca en salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer un treball original i desenvolupat de manera individual.
 • Ser capaç de defendre públicament el treball. 
 • Ser capaç de transmetre amb claredat els continguts fonamentals del tesina.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L'alumnat:

Adquirirà habilitats en l'elaboració d'un treball original desenvolupat de manera individual.
Serà capaç de fer defensa pública del seu treball.
Serà capaç de transmetre de forma clara els continguts fonamentals de la seva tesina.

 

 

Dades generals

Codi: 12362
Professor/a responsable:
DAVO BLANES, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix