Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ACTUACIONS GENERALS EN SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura consta de los siguientes módulos:

 • Promoción y educación de la salud.
 • Protección de la salud.
 • Vigilancia de la salud.
 • Prevención de la enfermedad.
 • Salud pública y servicios sanitarios

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements a la resolució dels problemes i necessitats de salut de la població.
 • CG2 : Adquirir la capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació, i de redacció dels informes necessaris per a l'exercici de les funcions de salut pública.
 • CG3 : Adquirir l'habilitat per a desenvolupar i mantenir aprenentatge autònom i formació contínua.
 • CG4 : Tenir la capacitat de treballar en equip i amb la població en la resolució de problemes de salut de la comunitat.
 • CG5 : Saber formular una hipòtesi i dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca en salut pública.
 • CG6 : Tenir l'habilitat de comunicar, oralment i per escrit, les conclusions a públics especialitzats i no especialitzats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Promoure la participació social i enfortir el grau de control de les persones sobre la pròpia salut pròpia i el compromís amb la de la col·lectivitat.
 • CE13 : Analitzar el principi de l'equitat amb relació a la classe social, el gènere, el grup ètnic i les discapacitats i afavorir una pràctica de la salut pública d'acord amb l'enfocament de drets humans.
 • CE15 : Revisar i interpretar les proves científiques disponibles sobre actuacions en salut pública.
 • CE19 : Utilitzar la legislació bàsica, des del punt de vista de la relació d'aquesta amb la salut pública.
 • CE2 : Identificar els beneficis socials i econòmics de les actuacions de salut pública.
 • CE20 : Descriure i analitzar l'associació dels factors de risc amb els problemes de salut i la manera de prevenir-los.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE4 : Utilitzar els sistemes d'informació per a la vigilància i el monitoratge de l'estat de salut i els determinants d'aquest.
 • CE5 : Identificar les característiques i l'ordenació del sistema de salut pública autonòmic, estatal i internacional, i dels sistemes sanitaris.
 • CE6 : Descriure els fonaments de les principals estratègies de prevenció de la malaltia, de la protecció i de la promoció de la salut actualment disponibles.
 • CE8 : Avaluar, gestionar i comunicar els riscos per a la salut pública.
 • CE9 : Contribuir a la gestió i avaluació de serveis sanitaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Generales de la asignatura
• Reconocer las diferentes estrategias de intervención de la Salud Pública
• Identificar las características de las distintas actuaciones de Salud Pública.
• Valorar las actuaciones de la salud para mejorar la salud individual y colectiva pública

 

 

 

Dades generals

Codi: 12354
Professor/a responsable:
DAVO BLANES, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix