Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS EPIDEMIOLÒGICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements a la resolució dels problemes i necessitats de salut de la població.
 • CG2 : Adquirir la capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació, i de redacció dels informes necessaris per a l'exercici de les funcions de salut pública.
 • CG3 : Adquirir l'habilitat per a desenvolupar i mantenir aprenentatge autònom i formació contínua.
 • CG4 : Tenir la capacitat de treballar en equip i amb la població en la resolució de problemes de salut de la comunitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE7 : Planificar un estudi aplicant els fonaments i mètodes de la recerca en salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Definir el concepte i les aplicacions més comunes de l'epidemiologia, a més dels conceptes d'associació estadística i causal.
 • Descriure les mesures de freqüència, efecte i impacte potencial, a més de l'ús correcte d'aquestes mesures.
 • Descriure els tipus bàsics de dissenys epidemiològics observacionals i experimentals, i indicar-ne la correcta aplicabilitat.
 • Diferenciar els errors més comuns comesos en estudis epidemiològics.
 • Fer l'anàlisi bàsica d'un conjunt de dades epidemiològiques, valorant la possible validesa de l'anàlisi mateix i de les dades tractades.
 • Explicar el concepte de variable de confusió i de modificació d'efecte a nivell bàsic.
 • Descriure les principals característiques de les proves diagnòstiques i dels índexs de concordança d'observacions clíniques.
 • Descriure les característiques d'un programa de detecció precoç.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 12353
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix