Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El trabajo fin de máster, con 15 créditos ECTS, podrá implicar la realización de un proyecto de investigación dentro de uno de los grupos asociados al Máster. El estudiante se familiarizará con el trabajo de investigación dentro del campo de Electroquímica, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación teórico-práctica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir habilitats de recerca i ser capaç de concebre, dissenyar, portar a la pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
 • CG2 : Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG3 : Ser capaç d'analitzar, sintetitzar i avaluar idees noves i complexes amb esperit crític.
 • CG4 : Saber comunicar continguts científics a altres especialistes en electroquímica, a científics d'altres especialitats i a la societat en general.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El treball fi de màster pot comportar la realització d'un projecte d'investigació dins d'un dels grups associats al Màster. L'estudiant es familiaritzarà amb el treball de recerca dins del camp d'electroquímica i posarà en pràctica els coneixements adquirits durant la formació teoricopràctica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El estudiante pondrá en práctica todos los conocimientos teórico-prácticos adquiridos y las habilidades conseguidas para poder elaborar el diseño de un proyecto de investigación, en el campo de la electroquímica, que le exija manejar aspectos como: búsqueda bibliográfica; planificación de experimentos; obtención, análisis e interpretación de datos y presentación de resultados.

 

 

Dades generals

Codi: 48807
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,52
Càrrega no presencial: 13,48

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,52
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix