Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA BÀSICA I FACTORS DE PRODUCCIÓ EN LA PESCA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria del primer semestre del primer año del máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer els conceptes bàsics i aplicats d'economia relacionats amb l'activitat pesquera i els principals factors de producció que han de ser considerats en una anàlisi econòmica.
 • CE11 : Saber valorar la capacitat d'explotació dels diversos mitjans de pesca, diferenciant tècniques, costos estructurals, incentius d'inversió i mesures d'esforç.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els conceptes econòmics, bàsics i aplicats, de l'activitat pesquera i els principals factors de producció que cal considerar en una anàlisi econòmica.
 • Saber valorar la capacitat d'explotació dels diversos mitjans de pesca i diferenciar-ne les tècniques, els costos estructurals, els incentius d'inversió i les mesures d'esforç.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno conocerá los conceptos básicos y aplicados de economía relacionados con la actividad pesquera y los principales factores de producción que deben ser considerados en un análisis económico.
Sabrá valorar la capacidad de explotación de los distintos medios de pesca, diferenciando técnicas, costes estructurales, incentivos de inversión y medidas de esfuerzo

 

 

Dades generals

Codi: 43804
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix