Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUATGES JURÍDICS COMPARATS (ANGLÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Conocimiento, comprensión y manejo del lenguaje de especialidad (jurídico, administrativo y económico) en la lengua extranjera y en la lengua materna de trabajo, con especial énfasis en los elementos discordantes que pudieran inducir a error al traducir documentos especializados del campo jurídico, económico o administrativo.
Identificación de las características discursivas y estructurales recurrentes en los géneros textuales propios de cada uno de los ámbitos de especialidad en la lengua extranjera de trabajo y aplicación de sus equivalentes en la lengua propia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i comprendre els registres del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua estrangera.
 • Aplicar d'estratègies retoricopragmàtiques de comprensió i expressió en la llengua estrangera.
 • Conéixer, comprendre i fer servir els registres del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua pròpia.
 • Aplicar estratègies retoricopragmàtiques de comprensió i expressió en la llengua pròpia.
 • Aplicar el coneixement del discurs jurídic, econòmic i administratiu a l'anàlisi, síntesi i comparació de documents en les llengües de treball.
 • Sintetitzar i avaluar contrastivament les dades i els conceptes especialitzats del camp jurídic, econòmic i administratiu de les llengües de treball.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocimiento y comprensión de los registros del lenguaje jurídico, económico y administrativo en la lengua extranjera.
• Aplicación de estrategias retóricopragmáticas de comprensión y expresión en la lengua extranjera.
• Conocimiento, comprensión y manejo de los registros del lenguaje jurídico, económico y administrativo en la lengua propia.
• Aplicación de estrategias retóricopragmáticas de comprensión y expresión en la lengua propia.
• Aplicación del conocimiento del campo temático del discurso jurídico, económico y administrativo, al análisis, síntesis y comparación de documentos pertenecientes al mismo en las lenguas de trabajo.
• Síntesis y evaluación, de manera contrastiva, de los datos y conceptos especializados del campo jurídico, económico y administrativo de las lenguas de trabajo.

Objetivos específicos indicados por el profesorado 
• La adquisición de técnicas que capaciten la traducción de textos legales, documentos judiciales, extrajudiciales y jurídicos en general, detectando, en cada caso concreto, la estrategia traductora más conveniente.

 

 

Dades generals

Codi: 42432
Professor/a responsable:
NAVARRO BROTONS, MARIA LUCIA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix