Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CANVI CLIMÀTIC:BASES I PROJECCIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo IV (Cambio Climático y Riesgo) que tiene como finalidad profundizar en el conocimiento de los factores que intervienen en la génesis de los riesgos climáticos más importantes de la cuenca occidental del mediterráneo, mediante el análisis de las metodologías más apropiadas para su análisis. El objetivo es capacitar al estudiante en el manejo de las técnicas más apropiadas para el estudio de los riesgos climáticos y su potencial incremento, todo ello en el contexto del Cambio Global, a fin de contribuir a una mejor planificación y gestión de los riesgos climáticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Definir les bases físiques del canvi climàtic.
 • Situar la discussió científica sobre el canvi climàtic davant l'aparent i única opinió oficial.
 • Formular les problemàtiques dels diversos mètodes de mesurament.
 • Identificar les limitacions dels mètodes de modelització.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Clasificar los riesgos climáticos más importantes que afectan al Mediterráneo. - Análisis y detección de las tendencias de las precipitaciones y la temperatura en el Mediterráneo occidental. - Análisis de escenarios futuros de cambio climático y aumento del riesgo en el Mediterráneo. - Articulación de respuestas al cambio climático en el mediterráneo: políticas de mitigación y adaptación. - Visita a un laborotario de Climatología. Predicción de riesgos climáticos en la Comunidad Valenciana. - Análisis in situ de espacios con riesgo de inundación.

 

 

Dades generals

Codi: 38836
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix