Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta asignatura se inserta en el módulo IX (Trabajo Fin de máster) que tiene como finalidad la realización de un proyecto de investigación en el que se apliquen todas las competencias y conocimientos adquiridos en todos los móulos y materias del Plan de Estudios

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG8 : Utilitzar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de plantejar un projecte de treball i resoldre'l satisfactòriament.
 • Saber analitzar críticament els resultats obtinguts.
 • Fer una memòria que comunique la metodologia i els resultats de manera clara i coherent.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

- Que los alumnos/as sean capaces de plantear un proyecto de trabajo y resolverlo satisfactoriamente. - Que sepan analizar críticamente los resultados obtenidos. - Que elaboren una Memoria que comunique la metodología y los resultados con claridad y coherencia.

 

 

Dades generals

Codi: 38833
Professor/a responsable:
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix