Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'ANÀLISIS DE RISCOS HÍDRICS EN RAMBLES MEDITERRÀNIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo II (Técnicas de análisis del riesgo) que tiene como finalidad dotar al alumno de los métodos e instrumentos de análisis y gestión de los datos manejados en el análisis del riesgo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Presentar i formular les particularitats de les rambles mediterrànies i els principals riscos hídrics a què es veuen sotmeses: la inundació i l'erosió.
 • Analitzar el risc d'inundació en rambles, a partir de l'estudi d'episodis concrets de crescuda.
 • Aplicar tècniques d'estimació de llindars d'escolament, crescuda i inundació.
 • Analitzar casos pràctics d'avingudes súbites (flash-floods).
 • Calcular el risc d'erosió en relació amb l'ocupació del sòl i l'evolució diacrònica.
 • Analitzar i resoldre casos pràctics de risc d'erosió potencial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

-Presentar i formular les particularitats de les rambles mediterrànies i els principals riscos hídrics als quals es veuen sotmeses: el risc d'inundació i el risc d'erosió.

-Analitzar el risc d'inundació en rambles, a partir de l'estudi d'episodis concrets de crescuda. Aplicar tècniques d'estimació de llindars d'escolament, crescuda i inundació.

-Analitzar casos pràctics d'avingudes sobtades (flaix-flood).

-Estimar el risc d'erosió en relació amb l'ocupació del sòl i la seua evolució diacrònica

-Analitzar i resoldre casos pràctics de risc d'erosió potencial

 

 

Dades generals

Codi: 38829
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,24
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix