Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DEL RISC

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

esta asignatura se construye a partir de dos aportaciones teóricas:

1.la sociedad del riesgo

2. la gestión de los desastres a través del paradigma de la vulnerabilidad social

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Definir els principals conceptes relacionats amb les teories del risc desenvolupades des de les ciències socials.
 • Aplicar aquests conceptes a l'anàlisi de situacions de risc.
 • Construir i aplicar metodologies qualitatives i quantitatives per a analitzar la percepció social del risc i dels nivells de vulnerabilitat sociocultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1. Introducir al alumno en las teorías sociales del riesgo y de la vulnerabilidad social

2.- .Manejar desde la aproximación de la sociología los conceptos de riesgo, desastre, amenaza y vulnerabilidad

3.- Presentar modelos de gestión del riesgo basadas en el enfoque de la vulnerabilidad social

 

 

Dades generals

Codi: 38828
Professor/a responsable:
ALEDO TUR, ANTONIO JOSE
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,28
Crèdits pràctics: 0,32
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,28
  Crèdits pràctics: 0,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix