Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GRANS DESASTRES NATURALS EN EL LLEVANT ESPANYOL. SEGLES XIX I XX

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo I (Fuentes, conceptos y métodos) que tiene como finalidad analizar los grandes episodios de riesgo que han acaecido en el Levante español durante los siglos XIX y XX, permitiendo al alumno construir y aplicar metodologías cualitativas y cuantitativas para el análisis de la percepción social del riesgo y de los niveles de vulnerabilidad sociocultural, profundizando en el conocimiento de los factores naturales y los condicionantes artificiales introducidos por el hombre. De esta forma se relacionan, mediante el análisis de estudios de caso, conocimientos adquiridos en las otras asignaturas del módulo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.
 • CE6 : Utilitzar i aplicar la tècnica del treball de camp a l'anàlisi i diagnòstic d'espais de risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar els grans episodis de risc que han esdevingut en l'est de la península Ibèrica durant els segles XIX i XX.
 • Estudiar els factors naturals i els condicionantes artificials introduïts per l'home.
 • Marcar la importància de l'actuació dels grups socials en el territori.
 • Estimular la interdisciplinaritat a l'hora d'estudiar el territori, dins d'una concepció integral d'aquest.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Analizar los grandes episodios de riesgo que han acaecido en el Levante español durante los siglos XIX y XX.
- Estudiar los factores naturales y condicionantes artificiales introducidos por el hombre.
- Marcar el importante papel que la actuación de los grupos sociales tienen sobre el territorio.
- Estimular la interdisciplinaridad a la hora de estudiar el territorio, dentro de una concepción integral del mismo.
- Detectar e interpretar espacios de riesgo a partir del trabajo de campo

 

 

Dades generals

Codi: 38810
Professor/a responsable:
CANALES MARTINEZ, GREGORIO
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix