Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA DEL RISC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el Módulo 1: Fuentes, Conceptos y Métodos del Riesgo Ambiental y tiene como principal finalidad familiarizar a los estudiantes con el enfoque geográfico sobre los riesgos naturales. Este enfoque se caracteriza por considerar los riesgos naturales como fenómenos híbridos derivados de factores naturales por un lado y de factores sociales, por otro lado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir l'enfocament geogràfic i la evolució d'aquest en l'anàlisi dels riscos naturals.
 • Caracteritzar el concepte de vulnerabilitat i les múltiples dimensions que presenta (física, social, territorial).
 • Caracteritzar els conceptes d'adaptació, resistència i resiliència al risc.
 • Presentar algunes metodologies de representació de la vulnerabilitat i l'adaptació al risc.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 Se plantean los siguientes objetivos:

a) Introducir el enfoque geográfico y su evolución en el análisis de los riesgos naturales.

b) Caracterizar el concepto de vulnerabilidad y sus múltiples dimensiones (física, social, territorial).

c) Analizar los procesos de adaptación, resistencia y resiliencia al riesgo.

d) Presentar algunas metodologías de representación de la vulnerabilidad y de adaptación y percepción del riesgo.

 

 

Dades generals

Codi: 38808
Professor/a responsable:
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix