Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONTS I DOCUMENTS HISTÒRICS PER A l'ANÀLISI DELS RISCOS NATURALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo I (Fuentes, conceptos y métodos) que tiene como finalidad ofrecer al alumnos los fundamentos conceptuales y de método para el análisis de riesgo, así como la presentación de eventos naturales de rango extraordinario  destacados ocurridos en España que sirven de enseñanza histórica para la planificación de estrategias de prevención, mitigación y gestión de los riesgos naturales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ensenyar els conceptes i mètodes de treball bàsics en l'anàlisi històrica del risc.
 • Mostrar les fonts documentals necessàries per a l'estudi històric del risc.
 • Valorar la importància dels proxy data en l'anàlisi de risc.
 • Analitzar episodis històrics de desastre ocorreguts a Espanya a partir de fonts documentals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

-Conseguir que el alumno sea capaz de leer e interpretar de forma crítica documentación histórica
-Conseguir que el alumno sea capaz de organizar la diferente documentación según los objetivos investigadores que se persigan
-Capacitar al alumno en la búsqueda de documentos históricos y tratarlos como proxy-data.

 

 

Dades generals

Codi: 38807
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix