Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CARTOGRAFIES OFICIALS DE RISCOS NATURALS A ESPANYA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta dentro del Módulo V, sobre Cartografía de Riesgos, que tiene como finalidad capacitar a los estudiantes en las principales fuentes de datos, técnicas, formatos y soportes de la cartografía de riesgos, tanto desde el punto de vista de cartografía integrada, como de cada uno de los factores y componentes; y contemplando desde mapas multirriesgo hasta cartografías de cada uno de los riesgos naturales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
 • CG8 : Utilitzar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les tipologies de cartografia oficial a Espanya pel que fa als riscos naturals.
 • Conéixer experiències internacionals de cartografia oficial relacionada amb riscos naturals.
 • Aprofundir en la metodologia i les tècniques de representació dels paràmetres de perillositat.
 • Estudiar la integració i trasposició de normatives i lleis en l'elaboració de cartografia de riscos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21


Els principals objectius s'associen a les següents comeses:

a)Identificar les diferents tipologies de cartografia oficial que s'elaboren a Espanya relacionades amb els riscos naturals.

b)Conèixer experiències internacionals de cartografia oficial relacionada amb els riscos naturals, especialment en matèria d'inundabilitat.

c)Aprofundir en la metodologia i tècniques de representació dels paràmetres de perillositat.

d)Estudiar la integració i trasposició de normatives i lleis en l'elaboració de cartografia de riscos, especialment d'inundabilitat

 

 

Dades generals

Codi: 38806
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,50
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix