Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CARTOGRAFIES OFICIALS DE RISCOS NATURALS A ESPANYA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta asignatura se inserta dentro del Módulo V, sobre Cartografía de Riesgos, que tiene como finalidad capacitar a los estudiantes en las principales fuentes de datos, técnicas, formatos y soportes de la cartografía de riesgos, tanto desde el punto de vista de cartografía integrada, como de cada uno de los factores y componentes; y contemplando desde mapas multirriesgo hasta cartografías de cada uno de los riesgos naturales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
 • CG8 : Utilitzar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les tipologies de cartografia oficial a Espanya pel que fa als riscos naturals.
 • Conéixer experiències internacionals de cartografia oficial relacionada amb riscos naturals.
 • Aprofundir en la metodologia i les tècniques de representació dels paràmetres de perillositat.
 • Estudiar la integració i trasposició de normatives i lleis en l'elaboració de cartografia de riscos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Los principales objetivos se asocian a los siguientes cometidos:

a)Identificar las diferentes tipologías de cartografía oficial que se elaboran en España relacionadas con los riesgos naturales.

b)Conocer experiencias internacionales de cartografía oficial relacionada con los riesgos naturales.

c)Profundizar en la metodología y técnicas de representación de los parámetros de peligrosidad.

d)Estudiar la integración y trasposición de normativas y leyes en la elaboración de cartografía de riesgos.

 

 

Dades generals

Codi: 38806
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,50
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix