Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CANVI CLIMÀTIC I RISC EN EL MEDITERRANI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo IV (Cambio Climático y Riesgo) que tiene como finalidad profundizar en el conocimiento de los factores que intervienen en la génesis de los riesgos climáticos más importantes de la cuenca occidental del mediterráneo, mediante el análisis de las metodologías más apropiadas para su análisis. El objetivo es capacitar al estudiante en el manejo de las técnicas más apropiadas para el estudio de los riesgos climáticos y su potencial incremento, todo ello en el contexto del Cambio Global, a fin de contribuir a una mejor planificación y gestión de los riesgos climáticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE6 : Utilitzar i aplicar la tècnica del treball de camp a l'anàlisi i diagnòstic d'espais de risc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Classificar els riscos climàtics més importants que afecten el Mediterrani occidental.
 • Anàlisi i detecció de les tendències de les precipitacions i la temperatura al Mediterrani occidental.
 • Anàlisi d'escenaris futurs de canvi climàtic i augment del risc al Mediterrani.
 • Articulació de respostes al canvi climàtic al Mediterrani: polítiques de mitigació i adaptació.
 • Visita a un centre d'investigació en riscos climàtics. Predicció de riscos climàtics al País Valencià.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Conèixer els canvis produïts en el clima en el Mediterrani i analitzar l'impacte d'aquests canvis en les freqüències i intensitat de fenòmens meteorològics extrems. En relació a aquests nous escenaris, s'analitzessin les repercussions socials i les possibilitats de resposta per a una òptima adaptació i resiliència.

 

 

Dades generals

Codi: 38804
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix