Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ASPECTES JURÍDICS DE LA PLANIFICACIÓ DE RISCOS NATURALS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

L'assignatura pretén facilitar els coneixements indispensables sobre el sistema de fonts del Dret en general i prestar la formació específica relativa a a l'àmbit jurídic de la planificació dels riscos naturals. Amb aqueixos objectius el programa pretén explicar els principals instruments d'ordenació territorial i urbanística i el marc jurídic específic de la planificació de riscos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en l'anàlisi del marc jurídic de l'ordenació territorial i de l'urbanisme.
 • Examinar la planificació territorial específica dels riscos naturals.
 • Reconéixer les accions de prevenció de riscos naturals existents en la legislació valenciana.
 • Conéixer el marc jurídic espanyol en matèria de protecció civil i de gestió d'emergències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Relación entre el planeamiento urbanístico y territorial. Especial referencia al plan territorial de riesgos  naturales.

- Conocimiento del sistema de planeamiento territorial y urbanístico valenciano

 

 

 

Dades generals

Codi: 38802
Professor/a responsable:
BELTRAN CASTELLANOS, JOSE MIGUEL
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix