Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aquest mòdul, l'últim del Màster, està dedicat a preparar un treball final que, cobrint el vessant investigador, complete la formació de l'alumnat.
 • Hi ha 12 crèdits ECTS atribuïts a aquest, que representen 300 hores de treball.
 • Cada alumne ha de dedicar un semestre íntegre a fer el treball.
 • El treball es fa amb la tutela científica d'un director de tesina, designat per la direcció del Màster entre els membres del claustre de professors, amb qui cal mantoindre una relació fluida a través d'Internet.
 • Es facilitarà, en la mesura del possible, el contacte personal entre alumne i director.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 41621
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix