Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
REHABILITACIÓ DE PEDRERES I TALUSSOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a l'alumnat coneixements generals sobre restauració de vessants artificials. Es pretén donar una orientació teòrica sobre la dinàmica de la vegetació i els problemes d'erosió que es produeixen en aquests entorns, i una visió pràctica sobre els problemes a nivell de gestió i nivell d'obra. Aquesta assignatura els proporcionarà els coneixements bàsics per incorporar-se a una empresa de consultoria o enginyeria que treballe en restauració de pedreres i talusos.

En el context del Màster, aquesta assignatura proporciona un marc pràctic per a l'aplicació de conceptes més teòrics obtinguts en altres assignatures com "Legislació Ambiental", "Desertificació. Avaluació i Mitigació","Restauració de medis àrids" i "Viverística i gestió del material vegetal per a la restauració".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Adquirir coneixements sobre projectes: les parts que el componen, les fases per les quals ha de passar, els tràmits que cal complir, etc.
 • CE19 : Aplicar l'ecologia a la conservació i restauració d'ecosistemes.
 • CE25 : Millorar les tècniques de restauració ecològica.
 • CE27 : Disseny, desenvolupament i execució de plans de conservació i restauració d'ecosistemes degradats.
 • CE7 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica de la restauració i gestió del medi.
 • CE8 : Capacitat per a proposar mesures de gestió raonades i raonables.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar integradament els problemes associats a les explotacions mineres a cel obert.
 • Analitzar, des del punt de vista geotectònic, l'estabilitat dels talussos.
 • Desenvolupar el projecte de restauració integral d'una pedrera.
 • Dissenyar talussos en obra lineal i en terrasses de pedreres.
 • Aprendre les tècniques de restauració de talussos i pedreres.
 • Desenvolupar habilitats per a treballar en grup i individualment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
• Analitza de forma integrada els problemes associats a les explotacions mineres a cel obert
• Adquirir coneixements bàsics per a la millora de l'estabilitat geotectónica dels talusos, així com la seva recolonització vegetal i l'augment dels serveis aportats per aquests ecosistemes antropitzats.
• Obtenir coneixements bàsics per al disseny de talusos en obra lineal i en terrasses de pedreres.
• Aprendre les tècniques de restauració de talusos i pedreres.
• Desenvolupar habilitats per al treball en grup i individual.
• Desenvolupar el pensament crític sobre projectes de restauració, així com aprendre les variables fonamentals en les quals aquests projectes han d'incidir.
Objectius específics.
• Comprendre la importància i extensió dels talusos i pedreres.
• Aprendre diferents alternatives a la restauració ecològica, així com avaluar quan aquesta és recomanable.
• Aprendre els processos ecològics fonamentals en el procés de restauració ecològica de pedreres i talusos, així com les problemàtiques i limitacions més freqüents.
• Obtenir una visió general i crítica de les diferents eines de restauració.
• Aprendre les fases que cal considerar en un projecte de restauració, així com metodologies per avaluar el seu èxit.
• Visitar talusses i pedreres restaurades, i interactuar amb professionals en aquestes activitats.

 

 

Dades generals

Codi: 36036
Professor/a responsable:
CORTINA I SEGARRA, JORDI
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,24
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 1,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix