Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VIVERÍSTICA I GESTIÓ DEL MATERIAL VEGETAL PER A LA RESTAURACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Viverística i Gestió del Material Vegetal per a la Restauració és una assignatura optativa atès que els aspectes que s'ensenyen són molt específics dins el Màster en què s'imparteix. Els continguts que s'ensenyen resumeixen els coneixements actuals sobre tècniques i tasques de viver per a l'obtenció de plantes de qualitat i es basen, principalment, en l'experiència i investigació desenvolupades pel professorat que imparteix l'assignatura. Al seu torn el curs es complementa amb visites a centres tècnics rellevants com el Banc de llavors de la Generalitat Valenciana o els vivers públics que té la mateixa institució a Alacant o València.
L'assignatura facilita la compressió i alhora complementa els coneixements impartits per altres assignatures dins del mateix Màster com són Restauració de Mitjans Àrids o Tècniques de Restauració Forestal, alhora que complementa la informació que s'imparteix en Seminaris Avançats en Ecologia de la Restauració, Ecohidrologia en mitjans àrids, o Aplicacions de la Biologia de la Conservació, entre d'altres.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi científica i de síntesi.
 • CG5 : Capacitat per a aplicar els coneixements científics a temes ambientals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica de la restauració i gestió del medi.

 

Competències genèriques de grau

 • B13 : Capacidad de creatividad.
 • B14 : Motivación por la calidad.
 • B16 : Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • B9 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar tècniques de producció de planta per a projectes de rehabilitació i restauració ecològica d'ecosistemes.
 • Conéixer el significat del concepte qualitat de planta en els projectes de restauració.
 • Aprendre mètodes de selecció i conservació de material vegetal de reproducció.
 • Adquirir coneixements en tècniques viverístiques diferents: condicions de cultiu, contenidors, substrats, reg, fertilització, precondicionament a estrés hídric.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L’objectiu és desenvolupar les tècniques de producció de planta per als projectes de rehabilitació i restauració ecològica d’ecosistemes. El concepte de qualitat de planta en els projectes de restauració. Selecció i conservació de materials vegetals de reproducció. Tècniques viverístiques: condicions ambientals de cultiu, contenidor, substrat, reg i fertilització, micorrització, preacondicionament a l’estrès hídric. Estrès hídric i aspectes funcionals de les espècies mediterrànies en relació a la sequera i a l’estadi de plançó.

Que l'alumne pugui visitar centres punters en la metodologia d'obtenció i tractament de llavors per a la repoblació, així com vivers on l'activitat se centri en investigar sobre diferents tècniques d'obtenció de planta de qualitat.

 

 

Dades generals

Codi: 36013
Professor/a responsable:
BONET JORNET, ANDRES
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,33
Crèdits pràctics: 0,67
Càrrega no presencial: 1,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,33
  Crèdits pràctics: 0,67
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix