Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RESTAURACIÓ EN MEDIS ÀRIDS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

S'introduirà l'alumnat en les principals causes naturals i antròpiques de la degradació d'ecosistemes àrids i semiàrids, de diferents metodologies per a l'avaluació de l'estat dels ecosistemes, les principals limitacions per a la recuperació espontània dels ecosistemes, i la utilitat de la restauració ecològica per a superar aquestes. L'alumnat aprendrà diferents conceptes associats amb la restauració, i discutirà els seus objectius. Finalment, coneixerà de primera mà exemples de restauració i es familiaritzarà amb l'ecotecnología disponible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Metodologies necessàries per a desenvolupar un projecte o un treball de recerca en temes sobre restauració ambiental i gestió d'espais naturals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE19 : Aplicar l'ecologia a la conservació i restauració d'ecosistemes.

 

Competències genèriques de grau

 • B11 : Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • B13 : Capacidad de creatividad.
 • B14 : Motivación por la calidad.
 • B16 : Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • B4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • B9 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer el desenvolupament històric de la restauració ecològica i els principals avanços d'aquesta disciplina.
 • Presentar la problemàtica de la degradació del medi natural en zones àrides i semiàrides, a més del paper que juga la restauració ecològica en aquest context.
 • Identificar tècniques tradicionals i innovadores per a restaurar ecosistemes en zones àrides i semiàrides.
 • Connectar els fonaments teòrics de l'ecologia amb la pràctica de la restauració i conéixer els principals agents implicats en els projectes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Formar professionals que entenen els sistemes àrids i el paper i el potencial de la restauració ecològica.

 

 

Dades generals

Codi: 36012
Professor/a responsable:
CORTINA I SEGARRA, JORDI
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,25
Crèdits pràctics: 0,75
Càrrega no presencial: 1,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,25
  Crèdits pràctics: 0,75
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix