Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECOLOGIA DEL FOC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura pretén descriure el paper rellevant del foc en els ecosistemes forestals. S'avaluen els efectes del foc sobre la dinàmica dels nutrients i el balanç hídric, com repercuteixen sobre els diferents horitzons edàfics i quina és la resposta de la vegetació a curt i llarg termini, així com els seus efectes sobre la fauna. S'aporta una visió ecosistèmica de la capacitat de recuperació dels ecosistemes forestals en funció de la intensitat de la pertorbació. Es realitzen anàlisis d'avaluació ambiental i plans de recuperació sectorial. S'aporten criteris de com gestionar el foc, des del seu ús tradicional fins a la vigilància i prevenció dels incendis en zones més vulnerables. Finalment s'expliquen les pautes a seguir en la restauració d'àrees cremades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi científica i de síntesi.
 • CG3 : Comunicació oral i escrita de les propostes d'actuació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE19 : Aplicar l'ecologia a la conservació i restauració d'ecosistemes.
 • CE22 : Calcular i utilitzar indicadors de l'estat dels ecosistemes.
 • CE28 : Millorar la capacitat per a escriure articles científics: recerca d'informació, anàlisi de documentació, tècniques d'interpretació i redacció.

 

Competències genèriques de grau

 • B14 : Motivación por la calidad.
 • B9 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'objectiu d'aquesta assignatura és descriure el paper rellevant del foc en els ecosistemes forestals. Se n'avaluen els efectes en la dinàmica dels nutrients i el balanç hídric en general, la manera com repercuteixen en els estrats edàfics i quina és la resposta de la vegetació a curt i llarg termini, a més dels efectes en la fauna. S'hi aporta una visió ecosistèmica de la capacitat de recuperació dels ecosistemes forestals en funció de la intensitat de la pertorbació i es realitzen anàlisis d'avaluació ambiental i plans de recuperació sectorial. S'hi aporten criteris gestió el foc, des de l'ús tradicional fins a la vigilància i prevenció dels incendis en zones més vulnerables. Finalment s'expliquen les pautes que cal seguir en un procés de restauració d'àrees cremades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius generals

- Conèixer una aproximació històrica als incendis a la Conca Mediterrània i les seves conseqüències en la modelació del paisatge i una visió global dels incendis en els ecosistemes mediterranis.

- Aportar una visió ecosistèmica de la capacitat de recuperació dels ecosistemes forestals en funció de la intensitat de la pertorbació.

Objectius transversals

- Desenvolupar una capacitat crítica i científica davant dels problemes actuals dels incendis forestals.

- Desenvolupar la comunicació, el treball i la discussió científica.

- Desenvolupar habilitats de cerca i elaboració d'informació relacionada amb els incendis.

 

 

Dades generals

Codi: 36011
Professor/a responsable:
BAEZA BERNA, MANUEL JAIME
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix