Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECOHIDROLOGIA EN MEDIS ÀRIDS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende evaluar el papel del agua en los ecosistemas terrestres.

Se analizarán métodos para estimar  los flujos de agua verde y azul, y se evaluarán estrategias de gestión forestal y restauración en base a la disponibilidad y limitaciones del agua en los ecosistemas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Ser capaç d'utilitzar tecnologies i mètodes analítics útils per a analitzar mostres mediambientals en els ecosistemes.
 • CE2 : Fomentar criteris per a la interpretació de resultats i valoració crítica dels models.
 • CE21 : Conèixer els indicadors hídrics en medis àrids: sequeres i desertificació.

 

Competències genèriques de grau

 • B3 : Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • B5 : Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • B6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Definir i explicar el funcionament hídric i biogeoquímic dels ecosistemes terrestres.
 • Analitzar els cicles de nutrients i les implicacions en el diagnòstic, l'explotació, la degradació i la restauració dels ecosistemes naturals. 
 • Aplicar les tècniques per a distingir els processos hidrològics i la influència que tenen en el funcionament dels ecosistemes a escala de conca.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer el funcionamiento hídrico de los ecosistemas terrestres
- Analizar los flujos de agua y sus implicaciones en el diagnóstico, explotación, degradación y restauración de los ecosistemas naturales
- Aplicar las técnicas y modelos para el estudio de flujos hídricos y el funcionamiento de los ecosistemas a escala de parcela, ladera y cuenca

 

 

Dades generals

Codi: 36010
Professor/a responsable:
BELLOT ABAD, JUAN FRANCISCO
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,25
Crèdits pràctics: 0,75
Càrrega no presencial: 1,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,25
  Crèdits pràctics: 0,75
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix