Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRANSFERÈNCIA I COMUNICACIÓ DEL CONEIXEMENT PER A LA GESTIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

esta asignatura se centra en la producción del dato científico, su transmisión y comunicación a grupos de interés. también hace una especial incidencia en la producción participativa del conocimiento científico, con la inclusión de otros tipos de conocimiento.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE28 : Millorar la capacitat per a escriure articles científics: recerca d'informació, anàlisi de documentació, tècniques d'interpretació i redacció.
 • CE7 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica de la restauració i gestió del medi.
 • CE8 : Capacitat per a proposar mesures de gestió raonades i raonables.

 

Competències genèriques de grau

 • B15 : Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • B17 : Capacidad para mostrar información de forma clara.
 • B3 : Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • B7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar habilitats per a la comunicació oral i escrita dels resultats científics.
 • Conéixer i aplicar metodologies i plataformes diverses per a intercanviar i difondre el coneixement científic.
 • Desenvolupar habilitats i practicar estratègies i tècniques per a transferir el coneixement als gestors.
 • Practicar estratègies participatives per a intercanviar coneixement entre tots els actors implicats en la restauració i gestió del medi natural.
 • Desenvolupar habilitats per a treballar en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introducir al alumno en la:

1. Producción reflexiva del dato científico,

2.- Introducir al alumno en las técnicas de transferencia y comunicación científica

 

 

Dades generals

Codi: 36009
Professor/a responsable:
ALEDO TUR, ANTONIO JOSE
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,36
Crèdits pràctics: 0,64
Càrrega no presencial: 1,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,18
  Crèdits pràctics: 0,32
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,18
  Crèdits pràctics: 0,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix