Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESERTIFICACIÓ. AVALUACIÓ I MITIGACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La desertificación es la degradación de zonas áridas. Es uno de las grandes problemas ambientales globales que, junto con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, amenaza la productividad y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres en zonas secas. La desertificación resulta de la mala gestión de las tierras en un contexto de aridez y sus efectos aceleran y, a su vez, se potencian con la pérdida de diversidad, el aumento de las temperaturas y de las sequías. Es un proceso difícilmente reversible, de ahí la importancia de evaluar el estado de degradación de los ecosistemas y desarrollar medidas para mitigar sus efectos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE20 : Conèixer i avaluar l'estat de conservació i degradació dels ecosistemes.
 • CE21 : Conèixer els indicadors hídrics en medis àrids: sequeres i desertificació.
 • CE22 : Calcular i utilitzar indicadors de l'estat dels ecosistemes.
 • CE7 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica de la restauració i gestió del medi.
 • CE8 : Capacitat per a proposar mesures de gestió raonades i raonables.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar factors de desertificació biofísics i socioeconòmics, a més de les seues interaccions.
 • Analitzar les conseqüències de la sobreexplotació dels recursos en condicions d'estrés hídric.
 • Conéixer els processos principals de degradació de sòls i les seues causes.
 • Conéixer les metodologies més actuals per a avaluar la degradació dels sòls i la desertificació.
 • Comprendre la naturalesa interconnectada dels sistemes socials i naturals.
 • Practicar tècniques d'anàlisi de dades i desenvolupar habilitats per a interpretar i discutir resultats cientificotècnics.
 • Desenvolupar habilitats per al treball en grup i individual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Identificar factores de desertificación –biofísicos y socioeconómicos– y sus interacciones.
Analizar las consecuencias de la sobre-explotación de los recursos en condiciones de estrés hídrico.
Conocer los procesos principales de degradación de suelos y sus causas.
Conocer las metodologías más actuales para la evaluación de la degradación de los suelos y la desertificación.
Comprender la naturaleza interconectada de los sistemas sociales y naturales.
Practicar técnicas de análisis de datos y desarrollar habilidades para la interpretación y discusión de resultados científico-técnicos.
Desarrollar habilidades para el trabajo en grupo e individual.

 

 

 

Dades generals

Codi: 36008
Professor/a responsable:
BAUTISTA AGUILAR, JOSEFA SUSANA
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,52
Càrrega no presencial: 1,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,52
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix