Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEMINARIS AVANÇATS EN ECOLOGIA DE LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Seminarios Avanzados en Ecología de la Restauración y Conservación es una asignatura obligatoria del Master en Gestión y Restauración del Medio Natural. Tanto a través de la participación en la asignatura de diferentes ponentes de la administración, profesores e investigadores relacionados con la restauración de ecosistemas, como con la búsqueda y lectura de bibliografía, se pretende que el alumno adquiera una visión actual de la restauración.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE19 : Aplicar l'ecologia a la conservació i restauració d'ecosistemes.
 • CE25 : Millorar les tècniques de restauració ecològica.
 • CE27 : Disseny, desenvolupament i execució de plans de conservació i restauració d'ecosistemes degradats.

 

Competències genèriques de grau

 • B1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • B2 : Capacidad de organización y planificación.
 • B6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • B9 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 1. Incentivar la creació d'un àmbit de discussió sobre temes de gestió i conservació del patrimoni natural.
 2. Despertar i promoure l'interés per diversos temes de l'ecologia de la conservació.
 3. Desenvolupar una actitud crítica respecte de diverses metodologies que s'utilitzen en la resolució de problemes ambientals o en el desenvolupament de tasques de restauració.
 4. Animar a una lectura crítica de la bibliografia especialitzada.

Aquesta assignatura es basa en l'organització de seminaris impartits per especialistes nacionals i internacionals, experts en l'ecologia de la conservació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Presentar a los alumnos la parte de investigación y de gestion de la conservación y restauración, tanto desde el punto de vista de organismos públicos como privados. 

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 36004
Professor/a responsable:
BONET JORNET, ANDRES
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix