Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA ECOLÒGICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

NO HAY DOCENCIA EN EL 2020-21 (Plandoc)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE20 : Conèixer i avaluar l'estat de conservació i degradació dels ecosistemes.
 • CE22 : Calcular i utilitzar indicadors de l'estat dels ecosistemes.
 • CE7 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica de la restauració i gestió del medi.

 

Competències genèriques de grau

 • B1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • B4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • B6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • B7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'objectiu d'aquesta assignatura és revisar els coneixements previs de conceptes econòmics bàsics i relacions entre economia i medi natural, tant des del punt de vista analític com dels instruments de política ambiental. L'objectiu del curs és aprofundir en aquests coneixements, des d'una perspectiva d'economia ecològica, segons la qual les relacions entre el sistema economicosocial i natura no són puntuals sinó sistemàtiques.

Els objectius transversals són:

 1. Conéixer els diversos enfocaments de l'economia ecològica i ambiental.
 2. Conéixer les principals propostes de valoració econòmica dels actius ambientals i les seues limitacions.
 3. Conéixer els principals instruments econòmics de la política ambiental.
 4. Capacitar l'alumnat per a llegir, amb profunditat, textos que utilitzen el llenguatge econòmic aplicat al debat sobre la conservació ambiental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

NO HAY DOCENCIA EN EL 2020-21 (Plandoc)

 

 

Dades generals

Codi: 36001
Professor/a responsable:
MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix